Operate.az

Ünvan: Əcəmi Naxçıvani, 6A

+994557004433

XİDMƏTLƏRİMİZ

Mühasibatlıq

 • Sifarişçinin görülmüş işlərə və satılmış mallara görə hesab fakturaların, qaimə fakturaların, təhvil – təslim aktlarının hazirlanması

 • Mühasibat uçotu haqqında qanunun və vergi məcəlləsinin tələblərinə əsasən mühasibat uçotunun aparılması

 • Vergi, DSMF, Statistika və digər hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi

 • Bank hesabatlarının, pul vəsaitinin hərəkəti hesabatlarının hazırlanması

 • Əmək haqqı üzrə vergi və sosial sığorta haqqlarının ödənişinin həyata keçirilməsi

 • Yeni müəssisələrin qeydiyyatdan keçirilməsi, qeydiyyatdan çıxarılması və ya məlumat dəyişikliyinin (təsisçi, ad, nizamnamə və hüquqi ünvan) həyata keçirilməsi

 • Vergi orqanında obyektlərin, nəzarət-kassa aparatlarının qeydiyyata alınması və çıxarılması

 • Möhür, ştamp və ciddi hesabat blanklarının hazırlatdırılması

 • Müəssisələrin tələbinə uyğun olaraq 1 C mühasıbatlıq sistemin qurulması və təlimlərin həyata keçirilməsi

Vergi Uçotu və Gömrük

Azərbaycanda son vergi qanunvericiliyi islahatları nağdsız hesablaşmaların və şəffaflığın təşviqi ilə xarakterizə olunur. Bu gün bizneslər daha yaxşı vergi planlaması və təşkilini axtarırlar ki, hazırki dəyişikliklərə uyğunlaşa bilsinlər. Xüsusilə, bir çox sahibkarlar mümkün vergi güzəştlərindən və azadolmalarından kifayət qədər məlumatlı deyillər. Biz müştərinin vergi və gömrük qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərməsini, habelə vergi və gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş güzəştlərdən faydalanmasını təmin edirik.

Biz “Operate Consulting” MMC olaraq, təmin edirik ki, sahibkarlar vergi və gömrük tənzimləmələrinə uyğun fəaliyyət göstərisinlər, vergi və gömrük sahəsində olan güzəştlərdən faydalansınlar. Azərbaycanda idxan və ixrac əməliyyatları ciddi şəkildə Gömrük Məcəlləsi ilə tənzimlənir və sahibkarların sadəcə vergi və gömrük sahəsində hüquqi məsləhətlər deyil, praktiki məsləhətlərin də alınmasına ehtiyac yaranır.

Şirkətimizin mütəxəssisləri bu sahələr üzrə peşəkar olaraq fəaliyyət göstərirlər.

Vergi Uçotu və Gömrük

Azərbaycanda son vergi qanunvericiliyi islahatları nağdsız hesablaşmaların və şəffaflığın təşviqi ilə xarakterizə olunur. Bu gün bizneslər daha yaxşı vergi planlaması və təşkilini axtarırlar ki, hazırki dəyişikliklərə uyğunlaşa bilsinlər. Xüsusilə, bir çox sahibkarlar mümkün vergi güzəştlərindən və azadolmalarından kifayət qədər məlumatlı deyillər. Biz müştərinin vergi və gömrük qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərməsini, habelə vergi və gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş güzəştlərdən faydalanmasını təmin edirik.

Biz “Operate Consulting” MMC olaraq, təmin edirik ki, sahibkarlar vergi və gömrük tənzimləmələrinə uyğun fəaliyyət göstərisinlər, vergi və gömrük sahəsində olan güzəştlərdən faydalansınlar. Azərbaycanda idxan və ixrac əməliyyatları ciddi şəkildə Gömrük Məcəlləsi ilə tənzimlənir və sahibkarların sadəcə vergi və gömrük sahəsində hüquqi məsləhətlər deyil, praktiki məsləhətlərin də alınmasına ehtiyac yaranır.

Şirkətimizin mütəxəssisləri bu sahələr üzrə peşəkar olaraq fəaliyyət göstərirlər.

Audit

Audit xidməti və audit olunmuş maliyyə hesabatları hər bir müəssisənin təsisçisi, direktoru, biznes tərəfdaşları, investorları və həmin maliyyə hesabatlarının digər istifadəçiləri üçün çox önəmlidir. Çünki müstəqil audit yoxlaması və maliyyə hesabatları üzrə bildirilmiş auditor rəyi maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün həmin hesabatların doğruluğu barədə əminliyi təmin edir.

Auditin nəticələri sayəsində siz müəssisənizin mühasibat uçotunda, maliyyə hesabatlığında və daxili nəzarət sistemində olan çatışmazlıqları və səhvləri aradan qaldıra bilərsiniz.

Əməkdaşlıq etdiyimiz müəssisələr üçün

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (MHBS); və ya

Milli Mühasibat Uçotu Standartları (MMUS)

əsasında hazırlanmış maliyyə hesabatlarının auditor yoxlamasını həyata keçirir və həmin maliyyə hesabatları üzrə müstəqil auditor rəyi bildiririk.

Hüquq Məsləhətləri

Bizim hüquq xidmətlərinə əsasən korporativ və şirkət işləri, müqavilələr və əqdlər, o cümlədən iri məbləğli və çoxdilli müqavilələrin tərtib edilməsi də danışıqlarda iştirak, Azərbaycan miqrasiya hüququ ilə bağlı məsləhətlər və xidmətlər, Azərbaycana biznesin köçürülməsi və qurulması ilə bağlı məsləhətlər, Vergi xidmətləri və gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı hüquqi dəstək,  mübahisələrin həll edilməsi və borcların alınması, ailə hüququ ilə bağlı məsləhətlər, o cümlədən beynəlxalq xüsusu hüququn iştirak etdiyi ailə-nikah məsələləri, əmək müqaviləsi və əmək məsələləri məsləhətləri, işdən çıxarılma və əmək mübahisələri zamanı hüquqi yardım, vəkil xidmətləri və Azərbaycan qanunvericiliyi ilə bağlı digər məsləhət və xidmətlər daxildir.

Hüquq Məsləhətləri

Bizim hüquq xidmətlərinə əsasən korporativ və şirkət işləri, müqavilələr və əqdlər, o cümlədən iri məbləğli və çoxdilli müqavilələrin tərtib edilməsi də danışıqlarda iştirak, Azərbaycan miqrasiya hüququ ilə bağlı məsləhətlər və xidmətlər, Azərbaycana biznesin köçürülməsi və qurulması ilə bağlı məsləhətlər, Vergi xidmətləri və gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı hüquqi dəstək,  mübahisələrin həll edilməsi və borcların alınması, ailə hüququ ilə bağlı məsləhətlər, o cümlədən beynəlxalq xüsusu hüququn iştirak etdiyi ailə-nikah məsələləri, əmək müqaviləsi və əmək məsələləri məsləhətləri, işdən çıxarılma və əmək mübahisələri zamanı hüquqi yardım, vəkil xidmətləri və Azərbaycan qanunvericiliyi ilə bağlı digər məsləhət və xidmətlər daxildir.

Kadr İşinin Təşkili

Biz, Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyinə uyğun olaraq, insan resurslarına dair aşağıdakı xidmətləri təklif edirik.

Düşünürük ki, xidmətlərimizdən yararlanmaqla, biznes fəaliyyətinizə daha çox vaxt ayıra biləcəksiniz.

 • İşə qəbul edilən işçinin əmək müqaviləsinin tərtib edilməsi üçün lazımi sənədlərin yığılması, vəzifəyə uyğun olub-olmamasının yoxlanılması və əmək müqaviləsinin bağlanılması (elektron qeydiyyatdan keçirilməsi)

 • Yeni işçilərə əmək kitabçalarının açılması

 • Yeni işçilərin Elektron Hökumət Portalında onlayn fərdi uçota alınması

 • İşdən azad edilən işçilərin müvafiq sənədlərinin hazırlanması

 • İşdən çıxış və işə qəbul edilmə əmrlərinin yazılması

 • Aylıq iş vaxtının uçot tabelinin tərtib edilməsi

 • İşçilərin istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta olunması üzrə tədbirlərin görülməsi

 • Dövlət orqanlarına hesabatların vaxtında verilməsi

 • Məzuniyyət dövrünün hesablanması və bütün işçilərin məzuniyyətə çıxmalarının təmin edilməsi

 • İşçilərə arayışların, xasiyyətnamələrin hazırlanması

 • Əlil şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi

 • Qadınların, yaşı 18-dən az olan  işçilərin hüquqlarının təmin edilməsi

 • qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq sahələrin içşilərinə “Tibbi müayinə” kartlarının alınması və icbari tibbi sığorta olunması və s.